Nolikums. Rīgas pilsētas un reģiona 2024.gada komandu čempionāts.03.01.- 29.02.24.

Nolikums. Rīgas pilsētas un reģiona 2024.gada komandu čempionāts.03.01.- 29.02.24.

Nolikums. Rīgas pilsētas un reģiona 2024.gada komandu čempionāts.03.01.- 29.02.24.
 

Nolikums. Rīgas pilsētas un reģiona komandu čempionāts. 03.01.- 29.02.2024. 

Komandu pieteikumi iesniedzami galvenajam tiesnesim e-pasts: antons.armuska@inbox.lv  līdz 18.12.2023.
Pārstāvju sanāksme notiks 21.decembrī pl.19 Cēsu ielā 18.

Sacensības notiek Cēsu ielā 18, spēļu nama ,,BAMS” telpās un nepieciešamības gadījumos Rīgas pilsētas  sporta bāzēs no 2024. gada 3. janvāra līdz 2023. gada   29. februārim.
Sacencensību sākums darba dienu vakaros 18.00 – 18.30 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 03. janvāris 2024 18:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji