R.Beņķa piemiņas turnīra dubultspēlēs rezultāti

R.Beņķa piemiņas turnīra dubultspēlēs rezultāti

R.Beņķa piemiņas turnīra dubultspēlēs rezultāti

R.Beņķa piemiņas kauss Rūdis" rezultāti. 26.03.2016. (Labots)

Nolikums 24.Beņķa piemiņas turnīram dubultspēlēs. 26.03.2016.


                                                                                            
                                                                                                          
                                                                                                  
                                            PRIEKULES NOVADS                                         
                                                                                                                                                    
NOLIKUMS
24.  R.Beņķa 2016. gada  piemiņas turnīrs   DUBULTSPĒLĒS   NOVUSĀ.   
 
Mērķis un uzdevumi
   Mērķis - popularizēt novusa sportu Priekules novadā;
               -veidot sportistu saiknes.
   Uzdevums – noskaidrot labākos novusa pārus, paaugstināt sportistu klasifikāciju.  
Vieta un laiks
    Sacensības notiks Priekules Daudzfunkcionālajā Sporta Hallē (Aizputes ielā1a) 26.martā plkst. 10.00.Halle atvērta no 8.00 . Pieteikumu apstiprinājumi līdz 9.45.
 
Vadība
    Sacensības organizē un vada NK ,, Priekule,,. Sacensību galvenais tiesnesis Guntis BUCENIEKS  /Aizpute/
Dalībnieki
    Turnīrs pāriem ir atklātas sacensības visiem novusa spēlētājiem. Sieviešu , vīriešu un jauktie pāri piedalās kopējā konkurencē. Nepāra dalībnieku skaita gadījumā sacensībām tiek pielaists organizatoru noteikts jauniešu pāris bez dalības maksas.
 
Sacensību noteikumi
  Sacensības notiek, pēc Latvijas novusa federācijas apstiprinātiem noteikumiem 4 setos. Par uzvaru spēlē (3-0; 3-1) – divi punkti, par neizšķirtu (2-2)–viens punkts, par zaudējumu (0-3;1-3;) – nulle punktu.
   Sacensības notiek pēc „Šveices” sistēmas 8 kārtās.
  Sacensībās uzvar dalībnieks ar lielāko kopējo punktu summu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks:
  • ar lielāku Buholca koeficientu;
  • ar lielāku Buholca koeficentu, kam atņemtas „MAX” un „MIN” vērtības.
  • vairāk iegūtie punkti pēdējās spēļu kārtās
    Tiesnešu kolēģijai ir tiesības izmainīt sacensību kārtību atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita.
 
 
Sacensību izdevumi 
     Sacensību organizēšanas izdevumus sedz sacensību organizatori un dalībnieku dalības maksa Eur.10.00 no pāra. Dalībnieku ierašanās un uzturēšanos izdevumus sacensību vietā sedz komandējošā organizācija vai paši sportisti.
 
Apbalvošana 
     Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar naudas prēmijām un balvām. Dalībnieki no 4 līdz iepriekšpēdējai vietai piedalās izlozē par dalības maksas atgriešanu,kuru veic turnīra uzvarētāji. Organizatori pirms turnīra var izsludināt papildus balvas.
 
Pieteikumi
 
   Pieteikšanās  ARTURAM  ZĪLĪTIM pa telefonu 29375005 vai E-pastu  artursz@tvnet.lv līdz 23.03.16. plkst.12.00 dienā. Novēlota pieteikšanās 16 EUR,un ne vairāk kā 4. pāri.
 
                                                                                              Nolikumu sastādīja : NK ,,Priekule,,
Pasākuma vieta Aizputes iela 1, Priekule, Priekules pilsēta, LV-3434, Latvija
Pasākuma laiks 26. marts 2016 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji