Nolikums Baldones novada atklātajam individuālajam turnīram

Nolikums Baldones novada atklātajam individuālajam turnīram

Nolikums Baldones novada atklātajam individuālajam turnīram
Pieteikumi līdz 17.martam.

Baldones novada atklātais novusa turnīrs. 20.03.2016.
 
 NOLIKUMS
 
Baldones novada atklātais novusa Reitinga turnīrs vienspēlēs.

 
1.Mērķis  un  uzdevumi.
 Popularizēt  novusa  spēli  Pierīgas  novados.
 Noskaidrot  labākos  Baldones novada spēlētājus.
 
2.Laiks  un  vieta.
 Sacensības  notiek  2016.gada 20.martā   Baldones sporta kompleksā, Iecavas iela 2a
Sacensību  sākums  plkst. 10.00.
 
 
4.Sacensību  norise.
   Turnīrā jāizspēlē vismaz 11 spēles. Ja turnīrā piedalās 30 dalībnieki, tad turnīra koeficents ir 1,0 . Ja dalībnieku skaits ir lielāks par 30 par katru dalībnieku turnīra koeficentu palielina 0,005, ja dalībnieku skaits ir mazāks par 30 par katru dalībnieku turnīra koeficentu samazina par 0,01.
Sievietes spēlē kopā ar vīriešiem.
 
6.Pieteikšanās.
 
Pa telefonu līdz 17. Martam – t. 26335442
 
 
7.Sacensību  vadība.
Sacensības organizē un vada Baldones sporta komplekss, Sacensību galvenais tiesnesis Edgars Brigmanis 26335442.
 
8. Apbalvošana.
1.– 3. vietu  ieguvējus   apbalvo  ar  kausiem  gan sievietēm un vīriešiem.
 
  9.Izdevumi.
 
Dalības maksa spēlētājam EUR 3, jāsamaksā sacensību dienā līdz pl. 9.45
 
  10.Nosacījumi.
  • katram  dalībniekam  jābūt  savam  novusa  inventāram (kija, ripa).
  • spēlēt  un  atrasties  zālē  atļauts  tikai  tīros  sporta  apavos!
Pasākuma vieta Iecavas iela 2, Baldone, Baldones pilsēta, LV-2125, Latvija
Pasākuma laiks 20. marts 2016 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji