Mālpils novada atklātā čempionāta novusā nolikums'16

Mālpils novada atklātā čempionāta novusā nolikums'16

Mālpils novada atklātā čempionāta novusā nolikums'16
Nolikums
 
2016.gada Mālpils novada atklātais čempionāts novusā
 
 
 
Mērķis un uzdevumi
 
Popularizēt novusa sportu Mālpils novadā un Latvijā, uzlabot sportistu individuālo meistarību.
Piesaistīt jaunus spēlētājus un labāk sagatavoties Latvijas Republikas individuālajam, komandu un dubultspēļu čempionātiem.
     
 
Vieta un laiks
    Sacensības notiks Mālpilī, sporta kompleksā, Sporta iela 1. Sacensību sākums pl.10:00.Reģistrācija 15minūtes pirms sacensību sākuma. Sacensību laikā disciplīnu un kārtību nosaka sporta kompleksa iekšējās kārtības noteikumi.
Sacensību posmu plānotie datumi.
 Sacensību organizators ir tiesīgs mainīt posmu norises datumus par to paziņojot divas nedēļas iepriekš.
 
 1. 30.janvārī – 1. Posms individuāli
 2. 27.februārī – Pāru dubultspēles
 3. 26.martā - 2. Posms individuāli
 4. 23.aprīlī - 3. Posms individuāli
 5. 21.maijā - 4. Posms individuāli
 6. 24.septembrī – 5. Posms individuāli
 7. 22.oktobrī – Vīnakalna kausa izcīņa
 8. 26.novembrī – 6. Posms individuāli
 
 
Vadība
    Sacensības organizē un vada ‘’Mālpils sporta’’ klubs. Sacensību galvenais tiesnesis Viesturs Bērziņš.
 
Dalībnieki
 
    Sacensībās tiek aicināti piedalīties jebkurš novusa sporta cienītājs (neatkarīgi no dzimuma un vecuma).Dalībnieku skaits var tikt ierobežots.
 
 
Sacensību noteikumi
 
Sacensības notiek pēc LNF apstiprinātajiem pastāvošajiem novusa spēles noteikumiem. Atbilstoši tiem, Dalībnieki spēlē katrs ar savu kiju un LNF marķētu ripu, Tautas klasē pieļaujami izņēmumi. Sacensību organizatori nodrošina ar visu pārējo novusa spēles inventāru. Tiesnešu kolēģijai ir tiesības izmainīt sacensību kārtību atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita.
 Katrā posmā notiek atsevišķs turnīrs , kurā vienā grupā ar kopēju izspēles kārtību spēlē visi sacensību dalībnieki, bet uzvarētāji tiek noteikti atsevišķās spēlētāju grupās:
 1. grupa – KUNGI (LNF Licencētie spēlētāji)
2. grupa – DĀMAS
3. grupa - Tautas klase (visi nelicencētie spēlētāji)
 
 
 
 Katra sacensību posma izspēles kārtība:
 
 1. ja uz konkrēto posmu ieradušies līdz 13 dalībniekiem, tad sacensības notiek pēc 1 riņķa sistēmas;
  • spēlētāji izspēlē 7 setu partijas, par uzvaru spēlē ar rezultātu 4:0, 4:1 vai 4:2 spēles uzvarētājs saņem 3 punktus, bet zaudētājs - 0 punktus; par uzvaru spēlē ar rezultātu 4:3 spēles uzvarētājs saņem 2 punktus, bet zaudētājs - 1 punktu.
  • Vienādas punktu summas gadījumā vietu secību nosaka:
  1) uzvara savstarpējā spēlē;
 2) kuram labāka visu spēļu setu starpība;
 3) kuram vairāk spēļu uzvaras;
 4) kuram vairāk uzvarēti seti.
 
 2) ja uz konkrēto posmu ieradušies 13 un vairāk dalībnieki, tad sacensības notiek 12 kārtās pēc ’’Šveices sistēmas’’.
 • spēlētāji izspēlē 6 setu partijas, uzvarētājs saņem 1 punktu, bet zaudētājs - 0 punktus, neizšķirta gadījumā katram pa 0,5 punktiem,
 • spēlētājs, kuram ir brīvā kārta, saņem 1 punktu.
 • Vienādas punktu summas gadījumā vietu secību nosaka:
1) pēc Buholca koeficienta (visu pretinieku iegūto punktu summa);
2) pēc iegūto punktu summas pēdējās 2.kārtās, 3. kārtās utt.
 
Kopvērtējums
 
 1. Par 1.vietu posmā spēlētājs saņem 1 punktu par, 2.vietu 2  punktus par, 3.vietu 3 punktus, 4.vietu 4 punktus, 5.vietu 5 punktus u.t.t. Ieskaitē ņem vērā 5 labākos posmus.
 
 1. Vienādu punktu gadījumā pārspēle 13 setos
 
 
Sacensību izdevumi 
 
Sacensību organizēšanas izdevumus sedz sacensību organizētāji kopā ar sponsoriem. Dalībnieku ierašanās un uzturēšanās izdevumi sacensību vietā sedz paši sportisti.
Dalības maksa 3.00 euro.
 
 
Apbalvošana
 
 Katra posma 1.- 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un pārsteiguma balvām.
 Kopvērtējuma 2.- 6. vieta tiks apbalvoti ar attiecīgas pakāpes diplomiem un balvām.
 Kopvērtējuma uzvarētājs tiek apbalvots ar uzvarētāju kausu un prēmiju
 
 Pieteikumi.                                   
 
Pieteikumā jānorāda dalībnieka Uzvārds, Vārds, dzimšanas gads, Dzīves vieta vai klubs un telefona numurs.
   Pieteikšanās vismaz 48 stundas pirms sacensību sākuma Viesturam Bērziņam SMS pa telefonu 29179275 vai e-pastu viestursberzins@inbox.lv
Pasākuma vieta Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, Latvija
Pasākuma laiks 30. janvāris 2016 00:18

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji