Par Federāciju

Federācija

LATVIJAS NOVUSA FEDERĀCIJA
LV40008022523

Adrese: 

Gaujas iela 26, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, LV-4228

Tālrunis: +371 29377527

E-pasts: valdis.chunka@gmail.com

Konts:
LV85UNLA0002200700937

AS “SEB BANKA”

Federācijas Pārstāvji

Ainārs Pēčs
Latvijas Novusa Federācijas Prezidents
Valdis Čunka
Latvijas Novusa Federācijas Prezidenta Vietnieks
Valde ievēlēta 13.03.2022, uz četriem gadiem. Ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi:

Prezidents – Ainārs Pēčs

Vietnieks – Valdis Čunka

Ģenerālsekretārs – Dace Balaka

Ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopā ar vismaz 5 valdes locekļiem:

Antons Armuška

Liāna Krastiņa

Santa Samanta Kuzmina

Arturs Kuzmins

Kaspars Leitis

Alfrēds Probaks

blooket