LNF tiesnešu seminārs.

LNF tiesnešu seminārs notiks 2024.gada 18.maijā, pl.11.00, Mālpilī.

Pieteikumi jāsūta Jurim Firstam līdz 12.maijam un e-pastu jufo1@inbox.lv

Dienas kārtība:

  1. Novusa noteikumi.
  2. Prezentācija tiesnešiem.
  3. Tiesnešu klasifikācijas nolikums.
  4. Protesta iesniegšanas nolikums.
  5. Ētikas kodekss.
  6. Iesnieguma veidlapa.
  7. Dažādi.

LNF valde.