Rezultāti. Nolikums. Jauniešu dubultspēļu čempionāts. 07.10.23., Piņki.

Rezultāti. Nolikums. Jauniešu dubultspēļu čempionāts. 07.10.23., Piņki.

Rezultāti. Nolikums. Jauniešu dubultspēļu čempionāts. 07.10.23., Piņki.

Jaunatnes dubultspēļu čempionāta rezultāti. 07.10.2023.

 Pieteikumi jāiesūta līdz 3.oktobrim Sergejam Varšam,
e-pasts sergejs.varsa@inbox.lv 

Nolikums. Jaunatnes dubultspēļu čempionāts. 07.10.2023.

 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 07. oktobris 2023 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji