Rezultāti. LSVS 59.sporta spēles novusā. Ķekava, 07.05.22.

Rezultāti. LSVS 59.sporta spēles novusā. Ķekava, 07.05.22.

Rezultāti. LSVS 59.sporta spēles novusā. Ķekava, 07.05.22.

Rezultāti. LSVS 59 sporta spēlēs novusā. Ķekava. 07.05.2022. 

Informācija par LSVS 59.sporta spēlēm novusā.  Ķekava, 07.05.2022. Sacensības visām vecuma grupām vīriešiem un sievietēm notiks 2022.gada 7.maijā Ķekavā sporta klubā “Bultas”,  sacensību sākums plkst.10-00.
Iepriekšējos vārdiskos pieteikumus sūtīt sacensību galvenajam tiesnesim Jurim Firstam līdz 2022.gada 30.aprīlim  uz e-pasta adresi: jufo1@inbox.lv . Parakstītus vārdisko pieteikumu oriģinālus ar novada atbildīgā darbinieka parakstu pieņems sacensību vietā 40 minūtes pirms sacensību sākuma.
Maksimālais dalībnieku skaits komandā – 6 dalībnieki, ieskaitē – 4 dalībnieki. Sacensības notiek tikai vienspēlēs, dubultspēles nav paredzētas.
Dalības maksa par katru dalībnieku – 15,- EUR. Samaksu veikt ar pārskaitījumu uz LSVS norēķinu kontu :
Latvijas sporta veterānu-senioru savienībai, Reģ.nr.50008025521
AS „Swedbank” HABALV22, konts LV85HABA000140J047086.
Rēķinu izrakstīšanu lūgums pieteikt LSVS grāmatvedei Jeļenai Doroškovai(tel.29487609, e-pasts simon@btv.lv ) vai samaksu veikt skaidrā naudā sacensību dienā.
Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus sacensību nolikumā. Izmaiņas tiks paziņotas sacensību vietā.
Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi :
  1. Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kas atrodas sacensību norises vietā, ir jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
  2. Sacensību norises vietā tiks ielaistas tikai akreditētās personas – komandu pārstāvji, sportisti un viņu treneri, kā arī sacensību tiesneši, organizatori, tehniskais personāls.
  3. Sacensību laikā jāievēro sociālās distancēšanās noteiktās prasības.
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 07. maijs 2022 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji