Nolikums. Atklātais Annenieku pagasta individuālai čempionāts. 23.03., 06.04.22.

Nolikums. Atklātais Annenieku pagasta individuālai čempionāts. 23.03., 06.04.22.

Nolikums. Atklātais Annenieku pagasta individuālai čempionāts. 23.03., 06.04.22.


Nolikums. Atklātais Annenieku pagasta individuālais čempionāts.

Sacensības notiek 2 posmos 2022.gada 23.martā, 06.aprīlī. 
Kaķenieku Tautas namā, Skolas 2, Annenieku pagastā, Dobeles novadā.
Sacensību sākums plkst. 19:00
 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 23. marts 2022 19:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji