Nolikums. 2022.gada Siguldas novada atklātais čempionāts novusā.

Nolikums. 2022.gada Siguldas novada atklātais čempionāts novusā.

Nolikums. 2022.gada Siguldas novada atklātais čempionāts novusā.


   Pieteikšanās vismaz 48 stundas pirms sacensību sākuma Mārtiņam Dišereitam e-pastu dmacatins@inbox.lv. Neskaidrības gadijumā zvanīt pa telefonu 25153393. Pieteikumā jānorāda dalībnieka Uzvārds, Vārds, dzimšanas gads, Dzīves vieta vai klubs un telefona numurs.


Nolikums. 2022.gada Siguldas novada atklātais čempionāts novusā.


Sacensību posmu plānotie datumi.

  1. 23.janvārī – 1. Posms individuāli

  2. 27.februārī – 2. Posms individuāli

  3. 13.martā - Pāru dubultspēles

  4. 17.aprīlī - 3. Posms individuāli

  5. 15.maijā - 4. Posms individuāli

  6. 18.septembrī – 5. Posms individuāli

  7. 16.oktobrī – 6. Posms individuāli

  8. 20.novembrī – 7. Posms individuāli

 
Sacensību organizators ir tiesīgs mainīt posmu norises datumus par to paziņojot divas nedēļas iepriekš. 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 23. janvāris 2022 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji