Tiks pārcelts. Nolikums Latvijas dubultspēļu čempionātam 2020.

Tiks pārcelts. Nolikums Latvijas dubultspēļu čempionātam 2020.

Tiks pārcelts. Nolikums Latvijas dubultspēļu čempionātam 2020.
Čempionāts tiks pārcelts. Līdz 14.aprīlim sacensības nenotiks.

Pieteikumi līdz 06.martam!
Pieteikumus sūta sporta kolektīvi vai paši spēlētāji sacensību galvenajam tiesnesim Jurim Pūpolam uz e-pasta adresi juris.pupols@inbox.lv.
Telefons informācijai 26432812.


Nolikums.Latvijas dubultspēļu čempionāts 2020.

Spēlētāji, kuriem jāapmaksā licences veic pārskaitījumu
uz sekojošu kontu
norādot vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu:

Latvijas Novusa federācija
Reģ. Nr. 40008022523
Grostonas iela 6B, Rīga, LV 1013
AS "SEB BANKA"
LV85UNLA0002200700937

Plānotie sacensību datumi:

21.marts, 4.aprīlis vīru pāri
28.marts, 18.aprīlis jauktie pāri
25.aprīlis vīru un sievu pāri
9.maijs jaukto pāru FINĀLS
16.maijs vīru un sievu pāru FINĀLS
 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 06. marts 2020 00:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji