Nolikums. Rīgas pilsētas 2020.gada komandu čempionāts.

Nolikums. Rīgas pilsētas 2020.gada komandu čempionāts.

Nolikums. Rīgas pilsētas 2020.gada komandu čempionāts.Komandu pieteikumi jāiesniedz galvenajam tiesnesim
e-pasts: antons.armuska@inbox.lv  līdz 26.12.2019.

Sacensības notiek Brīvības ielā 191 „RS” telpās
un nepieciešamības gadījumos Rīgas pilsētas
vai piepilsētas sporta bāzēs
no 2020. gada 2. janvāra līdz 2020. gada   1. martam.

Nolikums. Rīgas pilsētas 2020.gada komandu čempionāts.

 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 02. janvāris 2020 18:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji