Nolikums. Jelgavas atklātais individuālais čempionāts 2019.

Nolikums. Jelgavas atklātais individuālais čempionāts 2019.

Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 20. septembris 2019 18:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji