Nolikums. Grafiki. Sadalījums grupās. Dubultspēļu čempionāts 2019. Precizēts 14.03.19.

Nolikums. Grafiki. Sadalījums grupās. Dubultspēļu čempionāts 2019. Precizēts 14.03.19.

Nolikums. Grafiki. Sadalījums grupās. Dubultspēļu čempionāts 2019. Precizēts 14.03.19.

Latvijas dubultspēļu čempionāta vīriešu pāru 1/4 fināla
Bauskas 15.grupai mainīta sacensību vieta.
Sacensības notiks Parka iela 1., Strēlnieki, Mežotnes pagasts.


Sacensību grafiki. Sadalījums grupās. Precizēts 14.03.2019.

 
Pieteikumus sūta sporta kolektīvi vai paši spēlētāji sacensību galvenajam tiesnesim Guntim Buceniekam
uz e-pasta adresi guntisbucenieks@inbox.lv 

līdz 2019.gada 21.februārim, telefons informācijai 29604915.

VĒLĀK IZSŪTĪTI PIETEIKUMI, KĀ ARĪ PIETEIKUMI PA TELEFONU, NETIKS PIEŅEMTI!
PIETEIKUMI JĀAIZPILDA PĒC PIEVIENOTĀ PARAUGA.

Nolikums. LR atklātais dubultspēļu čempionāts 2019. 


 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 09. marts 2019 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji