Nolikums. Dubultspēļu čempionāts 2019.

Nolikums. Dubultspēļu čempionāts 2019.

Nolikums. Dubultspēļu čempionāts 2019.

 
Pieteikumus sūta sporta kolektīvi vai paši spēlētāji sacensību galvenajam tiesnesim Guntim Buceniekam
uz e-pasta adresi guntisbucenieks@inbox.lv 

līdz 2019.gada 21.februārim, telefons informācijai 29604915.

VĒLĀK IZSŪTĪTI PIETEIKUMI, KĀ ARĪ PIETEIKUMI PA TELEFONU, NETIKS PIEŅEMTI!
PIETEIKUMI JĀAIZPILDA PĒC PIEVIENOTĀ PARAUGA.

Nolikums. LR atklātais dubultspēļu čempionāts 2019. 


 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 21. februāris 2019 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji