Nolikums. Mālpils novada atklātais čempionāts novusā 2019.

Nolikums. Mālpils novada atklātais čempionāts novusā 2019.

Nolikums. Mālpils novada atklātais čempionāts novusā 2019.
Pieteikšanās vismaz 48 stundas pirms sacensību sākuma Mārtiņām Dišereitam       
uz e-pastu dmacatins@inbox.lv. Neskaidrības gadijumā zvanīt pa telefonu 25153393.
Pieteikumā jānorāda dalībnieka Uzvārds, Vārds, dzimšanas gads, Dzīves vieta vai klubs un telefona numurs.

Sacensību posmu plānotie datumi.
  1. 13.janvārī – 1. Posms individuāli
  2. 3.februārī –2. Posms individuāli
  3. 3.martā - Pāru dubultspēles
  4. 14.aprīlī - 3. Posms individuāli
  5. 5.maijā - 4. Posms individuāli
  6. 15.septembrī – 5. Posms individuāli
  7. 13.oktobrī – Vīnakalna kausa izcīņa
  8. 10.novembrī – 6. Posms individuāli
    Sacensības notiks Mālpilī, sporta kompleksā, Sporta ielā 1.

Nolikums. 2019.gada Mālpils novada atklātai individuālais čempionāts novusā. 
Pasākuma vieta
Pasākuma laiks 13. janvāris 2019 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji