Nolikums. "Jēkabpils balva" - atklātais turnīrs personām ar īpašām vajadzībām. 21.07.2018.

Nolikums. "Jēkabpils balva" - atklātais turnīrs personām ar īpašām vajadzībām. 21.07.2018.

Nolikums.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2018.gada 14.jūlijam Valdim Strodam uz E-pasta adresi iadcausma@inbox.lv .
Pēc šī termiņa saņemtie un prasībām neatbilstoši pieteikumi netiks izskatīti un dalībnieki sacensībās netiks pielaisti!
Nolikums. Jēkabpils atklātais turnīrs personām ar īpašām vajadzībām
"Jēkabpils balvas 2018". 21.07.2018.


 
Pasākuma vieta Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201, Latvija
Pasākuma laiks 07. jūlijs 2018 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji