LNF kopsapulce 16.06.2018.

LNF kopsapulce 16.06.2018.

LNF kopsapulce 16.06.2018.

Par LNF kopsapulci
 
    Latvijas Novusa Federācija, saskaņā ar statūtiem, ir Novusa klubu un sporta sekciju apvienība. Aicinām visu klubu pārstāvjus pulcēties uz kopīgu 2017.gada darba izvērtēšanu, problēmu apspriešanu un turpmāko darbu plānošanu. 
Pamatojoties uz Latvijas Novusa federācijas statūtu 7.3.punktu š.g. 16.jūnijā tiek sasaukta ikgadējā LNF biedru kopsapulce. Tikšanās vieta Rūpniecības iela 4A, Rīga.
    Kopsapulces sākums pl.14.00.
    Jebkurš licencēts LNF sportists ir tiesīgs piedalīties kopsapulcē. Ar lēmējtiesībās katru LNF biedru drīkst pārstāvēt viena pilnvarota persona.
Pieteikumus līdz 12.jūnijam iesūtīt Guntaram Rogam, e-pasts: guntars.roga@gmail.com.
 
               Kopsapulces darba plāns:  
 1. Delegātu un viesu reģistrācija.
 2. Kopsapulces atklāsana.
 3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas.
 4. Darbu kārtības apstiprināšana.
 5. LNF prezidenta Guntara Roga ziņojums par 2017. gadu.
 6. Debates par 2017.gada pārskatu .
 7. LNF 2017. gada pārskata apstiprināšana.
 8. Starptautiskie turnīri 2017.gadā un 2018 gadā.
 9. Novusa programma.
 10. Apbalvošana.
 11. LNF valdes vēlēšanas.
 12. Dažādi jautājumi.
 
 
              
Latvijas Novusa Federācijas
prezidents                                                                                                               G.Roga

 2018.gada 15. maijā, Rīgā
Pasākuma vieta Rūpniecības iela 4A, Centra rajons, Rīga, LV-1010, Latvija
Pasākuma laiks 16. jūnijs 2018 14:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji