Nolikums. Liepājas pilsētas 2017.gada individuālais čempionāts.

Nolikums. Liepājas pilsētas 2017.gada individuālais čempionāts.

Nolikums. Liepājas pilsētas 2017.gada individuālais čempionāts.

Pieteikumi jāiesūta līdz 10.septembrim.

Nolikums. Liepājas pilsētas 2017.gada individuālā čempionāta nolikums.
Sacensības plānotas laika posmā no 14.septembra līdz 7.decembrim trešdienās un ceturtdienās.


 
Pasākuma vieta Liepāja, Latvija
Pasākuma laiks 10. septembris 2017 08:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji