Ventspils Lieldienu turnīra rezultāti

Ventspils Lieldienu turnīra rezultāti

Ventspils Lieldienu turnīra rezultāti

Ventspils Lieldienu turnīra rezultāti. 25.03.2016.Venstspils Lieldienu turnīra 2016 nolikums.
Nolikums
Lieldienu turnīrs novusā 2016.
 
Sacensību galvenais mērķis un uzdevumi:
 Noskaidrot Lieldienu turnīra kausa ieguvēju novusā;
 Popularizēt novusa sportu Ventspilī;
 Veicināt Ventspils novusa kluba biedru sportiskās meistarības izaugsmi, pieaicinot novusa spēlētājus.
 
Sacensību norises vieta un laiks:
Sacensības notiks Ventspilī, Užavas ielā 8, otrajā stāvā. 2016.gada 25. martā sākums plkst.10:00.
 
Sacensību organizatori:
Lieldienu turnīru novusā 2016. organizē un vada biedrība ”Ventspils novusa klubs”
Kontaktpersona – Kaspars Leitis, e-pasts: kaspars.leitis@gmail.com,  tel.26469066
Sacensību galvenais tiesnesis Kaspars Leitis sacensību tiesnesis Līga Leite.
Par visiem jautājumiem, kas attiecas uz turnīra norisi, apbalvošanu un citiem organizatoriskiem jautājumiem, atbild organizatori.
Pieteikšanās turnīra dalībniekiem vismaz 24 stundas pirms sacensībām.
 
Dalībnieki
Sacensībās tiek aicināti piedalīties novusa spēlētāji. Dalībnieku skaits ierobežots.
 
Sacensību noteikumi
Sacensības notiek pēc Latvijas novusa federācijas apstiprinātiem noteikumiem 6 setos.
Sacensību sistēma tiks noteikta atkarībā pēc dalīnieku skaita. Līdz 18 dalībniekiem sacensības notiks pēc riņķa sistēmas, 19 un vairāk dalībnieki, tad pēc Šveices sistēmas.
 
Uzvarētāja noteikšana
 Pēc riņķa sistēmas
  • Savstarpējās spēles rezultāts
  • Kopējo setu attiecība
  • Pārspēle
Pēc Šveices sistēmas
  • Buholca koeficents
  • Uzvara pēdējās 2;3;u.t.t. kārtās
 
Sacensību izdevumi 
Turnīra organizēšanas izdevumus sedz sacensību organizatori.
Dalībnieku ierašanās obligati līdz plkst. 9:30.
Uzturēšanās izdevumus sacensību vietā sedz paši sportisti.
 
Turnīra dalībnieka dalības maksa 5.00 euro. Jaunieši līdz 18 gadiem bez dalības maksas.
 
Apbalvošana
 Tiks apbalvoti dalībnieki 1-6 vietai.
 
 
 
Sastādīja galvenais tiesnesis: Kaspars Leitis
Pasākuma vieta Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, Latvija
Pasākuma laiks 25. marts 2016 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji