Aizputes novada atklātais individuālā čempionāta nolikums '16

Aizputes novada atklātais individuālā čempionāta nolikums '16

Aizputes novada atklātais individuālā čempionāta nolikums '16
Pieteikumi līdz 07.09.16.

Aizputes novada atklātā individuālā čempināta nolikums.
                                                                                                      


Nolikums
2016. GADA  AIZPUTES  NOVADA  ATKLĀTAJAM  ČEMPIONĀTAM  NOVUSĀ    
LATVIJAS REPUBLIKAS REITINGA TURNĪRS
 
Mērķis un uzdevumi
 
   Mērķis - popularizēt novusa sportu Aizputes novadā. Veidot sadraudzības saites ar citiem novadiem.
   Uzdevums – noskaidrot labākos Aizputes novada novusistus 2016.gadā, paaugstināt sportistu klasifikāciju.  
Vieta un laiks
    Sacensības notiks SC „Lejaskurzeme” bāzē Saules ielā 9..Aizpute. Vīriešiem - 2016. gada 2.aprīlī sievietēm – 2016.gada 10.septembrī.  Sacensību sākums pl.10.oo.
 
Vadība
    Sacensības organizē un vada Aizputes novada SC „Lejaskurzeme” kopā ar novusa sacensību galveno tiesnesi Gunti Bucenieku /Aizpute/
 
Dalībnieki
    Sacensībās piedalās Aizputes novadā dzīvojošie un pastāvīgi strādājošie novusisti, kā arī novusisti no Kurzemes novadiem un  pilsētām.
 
Sacensību noteikumi
  Sacensības notiek pēc Latvijas novusa federācijas apstiprinātiem noteikumiem 6 setos. Par uzvaru (4-0; 4-1;4-2) – divi punkti, par neizšķirtu (3-3)–viens punkts, par zaudējumu (0-4;1-4;2-4) – nulle punktu.
   Sacensības notiek pēc Šveices sistēmas 13 kārtās. Uzvar dalībnieks ar lielāko kopējo punktu summu. Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc Buholca koeficenta (pretinieku punktu summa), nepāra dalībnieku skaita gadījumā mīnus vienu sliktāko rezultātu. Vienāda koeficenta gadījumā, augstāka vieta dalībniekam kam vairāk punktu pēdējās divās kārtās, trijās kārtās utt.
    Galvenajam tiesnesim ir tiesības izmainīt sacensību kārtību atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita.
 
Sacensību izdevumi 
     Sacensību organizēšanas izdevumus sedz sacensību organizatori un dalībnieku dalības maksa 2,oo eiro no dalībnieka. Dalībnieku ierašanās un uzturēšanos izdevumus sacensību vietā sedz komandējošā organizācija vai paši sportisti.
 
Apbalvošana 
     Sacensību 1.- 3. vietu ieguvējus apbalvo ar attiecīgas pakāpes diplomiem un medaļām.
 
Pieteikumi
 
   Pieteikšanās vismaz 48 stundas pirms sacensību sākuma Guntim BUCENIEKAM  pa telefonu 29604915 vai E-pastu guntisbucenieks@inbox.lv Dalībnieku skaits ierobežots. Pieteikšanās rindas kārtībā. Par atļauju piedalīties jāsaņem apstiprinājums.
 
 
                                                                                       Nolikumu sagatavoja Guntis Bucenieks
Pasākuma vieta Saules iela 9, Aizpute, Aizputes pilsēta, LV-3456, Latvija
Pasākuma laiks 10. septembris 2016 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji