Rīgas pilsētas komandu čempionāta'16 nolikums

Rīgas pilsētas komandu čempionāta'16 nolikums

Rīgas pilsētas komandu čempionāta'16 nolikums
Pieteikumi līdz 17.janvārim.
NOLIKUMS
 
 
Rīgas pilsētas 2016. gada komandu čempionāta novusā nolikums           
 
 
I. Mērķis un uzdevums
1. Noskaidrot Rīgas pilsētas labākās komandas novusā.
 
II. Sacensību vadība
 
2.Sacensības organizē un vada Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Latvijas novusa federāciju.
3. Tiešo sacensību vadību nodrošina galvenā tiesneša kolēģija.
4. Galvenais tiesnesis – Antons Armuška (tālr. 28212369, e-pasts: antons.armuska@inbox.lv).
 
III. Sacensību laiks, vieta
 
6. Sacensības notiek Brīvības ielā 191 „RS” telpās un nepieciešamības   gadījumos Rīgas pilsētas vai piepilsētas sporta bāzēs no 2016. gada 19. janvāra līdz 2015. gada 18. martam.
 
IV. Sacensību dalībnieki
 
            7. Sacensībās piedalās sporta klubu un kolektīvu komandas.
8. Sieviešu komandu pārstāv četras dalībnieces, vīriešu seši dalībnieki.
9. Rezervistu skaits sievietēm – 2, vīriešiem – 3.
10. Sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm notiek pēc „rinķa” sistēmas.
           
V. Uzvarētāju noteikšana
 
            11. Katrā atsevišķā individuālajā spēlē starp komandu dalībniekiem, komanda par dalībnieka uzvaru iegūst divus, par neizšķirtu vienu, par zaudējumu nulle punktus.
12. Tāds pats vērtējums piemērojams komandām.
13. Spēle sastāv no sešiem setiem.
14. Sacensības pārtrauc un uzvar komanda, kura ieguvusi vairāk par 50% no spēlē iegūstamajiem punktiem, visiem spēlētājiem izspēlējot iesākto kārtu.
15. Turnīrā uzvar komanda, kura  ir izcīnījusi visvairāk punktu.
16. Vienādu punktu skaita gadījumā par pirmo vietu starp divām komandām notiek pārspēle, bet pārējos vienādu punktu gadījumos starp vairākām komandām vietas nosaka sekojoši:
16.1 pēc savstarpējās spēlēs iegūtajiem punktiem,
16.2. pēc savstarpējās spēles iegūto un zaudēto individuālo spēļu punktu attiecības,
16.3. pēc visās spēles iegūto un zaudēto individuālo spēļu punktu attiecības.
17. Komandai piešķir zaudējumu:
17.1. ja komandā trūkst vairāk kā divi spēlētāji,
17.2. ja komanda neierodas sacensību vietā norādītajā laikā + 30 minūtes.
 
 
VI. Apbalvošana
 
18. Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar diplomiem.
19. 1. – 3.vietas komandu dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem
(ne vairāk kā deviņi vīriešiem, un ne vairāk kā sešas sievietēm).
20. Uzvarētāju komandas dalībniekus apbalvo ar balvu.
 
VII. Pieteikumi
           
  21. Komandu pieteikumi iesniedzami galvenajam tiesnesim līdz 17.01.2015.
  22. Pieteikumā jābūt dalībnieku parakstam par viņu veselības stāvokļa atbilstību sacensību prasībām.
 
 
 
 
Priekšniece     D.Vīksna
 
 
Lejstrauts 67037249
 
SASKAŅOTS”
Latvijas Novusa federācijas prezidents
Guntars Roga
Pasākuma vieta Brīvības iela 191, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1012, Latvija
Pasākuma laiks 19. janvāris 2016 18:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji