Novusa noteikumu korekcija | Jaunumi

Novusa noteikumu korekcija

Septembris 26, 2023

Novusa noteikumu korekcija


Dotajā paliek spēkā esošie noteikumi.
Noteikumu labojumus iespējams apstiprināt tikai LNF kopsapulcē 2024.gada pavasarī.

Darba grupu par noteikumu korekciju turpina vadīt Līga Leite. 

Lūdzam iepazīties un izteikt savus viedokļus par piedāvāto jauno novusa noteikumu versiju. 
Komentārus lūdzam iesūtīt līdz 31.oktobrim Līgai Leitei uz e-pastu liga.leite@gmail.com
Iesūtot komentārus lūdzam atsaukties uz konkrētiem noetikumu punktiem.

 


Ar dzelteno krāsu ir atzīmēti dzēstie vārdi un teksti, ar sarkano krāsu - ieteiktie labojumi. 


 

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji