Novusa treneru apmācība 2022 | Jaunumi

Novusa treneru apmācība 2022

Augusts 05, 2022

Novusa treneru apmācība 2022

LNF aicina pieteikties pretendentus uz C kategorijas novusa treneru apmācību.
 

Pieteikumā lūdzam aprakstīt savu redzējumu par novusa apmācības un attīstības virzieniem un par iegūto zināšanu pielietošanas iespējām.
Mācību apmaksai paredzēts LNF līdzfinansējums.
 
Pieteikumus iesūtīt Aināram Pēčam līdz 22.augustam.
E-pasts: pica1968@inbox.lv
 
Latvijas treneru tālākizglītības centrs uzsāk jaunu C kategorijas treneru apmācību kursu 2022.gada 14.septembrī. Mācību ilgums 10.mēneši. https://treneruizglitiba.lv/SAKUMS/id/10

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji